Menu

Over

Interprofessioneel samenwerken.

 

Het proces van samenwerken waarbij er wordt gewerkt met een team dat bestaat uit teamleden van verschillende disciplines die vanuit complementariteit interprofessioneel samenwerken en elk vanuit hun expertise bijdragen aan het realiseren van een gezamenlijke opdracht.

Wie zijn wij?

Wij zijn Wim Goossens en Jerôme van Dongen. Samen zijn we al een aantal jaren bezig met het thema interprofessionele samenwerking.

We doen praktijkgericht onderzoek, verzorgen onderwijs en nascholing, coachen teams bij teamontwikkeling en zijn op consultatie basis actief om interprofessionele teams te versterken. Dit alles doen we vanuit het groepsdynamisch perspectief van het door Goossens ontwikkelde model Integrale Procesbegeleiding van Groepen (IPG)

Wim Goossens

Even voorstellen

Ik houd me vanaf 1984 in mijn beroepsmatig leven bezig met groepsdynamica en groepsprocessen. Tevens heb ik een ruime ervaring en expertise ontwikkeld op het gebeid van coaching en toegespitst op teamcoaching. Voor wat betreft teamcoaching ben ik als (hoof)opleider al jaren verbonden aan de leergang Winning teams, die met ingang van het jaar zal veranderen in de ‘Leergang De teamcoach’ bij het Europees Instituut/ de Baak.

Ik verzorg veel workshops en trainingen over groepsdynamica en groepsprocessen in diverse contexten. Daarvoor heb ik een groepsdynamisch model ontwikkeld, het Model Integrale procesbegeleiding van groepen (IPG model). Dit model wordt in veel contexten en domeinen gebruikt.

Samen met Jerôme van Dongen houd ik me de afgelopen  8 jaar bezig met interprofessionele samenwerking, zowel wat betreft de theorieontwikkeling hierover als wat betreft de ondersteuning, opleiding en coaching van interprofessionele teams. Dat ervaar ik als zeer inspirerend!
Tenslotte ben ik een van de founder van het programma Sterk Teamwerk bij Zuyd Hogeschool, dat erop is gericht teams in het kader van zelforganisatie te ondersteunen.

Met alle ervaringen van de afgelopen 38 jaar in mijn rugzak kan ik nog elk moment genieten wanneer een interprofessioneel team in haar kracht staat!!

Contact: wim.goossens@zuyd.nl, Tel 06-14867882.

Jerôme van Dongen

Even voorstellen

In de periode 2012-2017 ben ik bezig geweest met mijn promotieonderzoek bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Zuyd Hogeschool in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Het doel van dit onderzoek was om eerstelijns zorgprofessionals toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën waarmee ze de interprofessionele samenwerking rondom de zorgvragen van chronisch zieken met complexe zorgvragen kunnen optimaliseren. Hierna heb ik het thema interprofessionele samenwerking niet meer los gelaten. Zowel in het onderwijs, het onderzoek als in de praktijk ben ik op verschillende manieren bezig met deze thematiek. Dit vanuit het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd Hogeschool en de innovatiewerkplaats van MIK & PIW groep. Gebaseerd en geïnspireerd door evidence probeer ik interprofessionele teams en samenwerkingsverbanden samen met Wim Goossens te ondersteunen bij ontwikkeling.

Contact: jerome.vandongen@zuyd.nl | 06 50 23 13 85 of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate.