Factsheet Interprofessioneel building blocks _3D

Publicaties | 2016

De interprofessionele building blocks bestaan uit 5 blokken die de 5 sleutelcompetenties voor interprofessioneel samenwerken vertegenwoordigen.