Publicaties

Vergeet de voorzitter niet!

By | | No Comments

Interprofessioneel teamoverleg is nodig, maar blijkt in de praktijk nog niet vanzelfsprekend goed te gaan. Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht werken via onderzoeksprojecten aan verbetering. Dat gebeurt samen met patiënten en het werkveld. Voor de verpleegkundige blijkt hierbij een belangrijke rol weggelegd.

Jerôme van Dongen, promovendus Zuyd Hogeschool en Loes van Bokhoven, huisarts

 

Proefschrift Jerôme van Dongen

By | | No Comments

Promotie Dhr. Jerôme J.J. van Dongen, MSc.

Promotores: prof.dr. A.J.H.M. Beurskens, prof.dr. G.D.E.M. van der Weijden
Co-promotores: dr. M.A. van Bokhoven, dr. R. Daniëls

Gezamenlijke spelregels

By | | No Comments

Waarom spelregels?

Duidelijke afspraken maken met je team is essentieel. Zorgprofessionals geven aan behoefte te hebben aan structuur en duidelijkheid (over o.a. inhoud van bespreking, te volgen procedures, organisatie, gedragsregels, de manier waarop met elkaar wordt gecommuniceerd). De structuur kun je aanbrengen door gebruik te maken van het Format Spelregels. Om meer draagvlak te realiseren en een wij-gevoel te creëren is het verstandig om dit samen met je team te doen. Vastgelegde afspraken helpen nieuwe teamleden bij het inlezen in de manier van werken.


Waarover kun je als team afspraken maken?

Doel en uitkomst

Waarvoor zitten we bij elkaar? Heeft het team een gezamenlijke visie op zorg? Hebben we een gezamenlijk beeld over wat we samen willen bereiken en wat een goed zorgplan is?

Organisatie

De locatie, frequentie, tijdsduur, en deelnemers. Welke mensen behoren tot het kernteam? Hoe om te gaan met nieuwe teamleden of zorgprofessionals die ad hoc worden ingevlogen?

Keuze voor bespreking

Welke criteria bepalen of we een patiënt wel of niet gezamenlijk bespreken?

Structuur

 • De voorbereiding van het overleg
 • Het hanteren van een duidelijke, tijdgebonden agenda
 • Het verspreiden van de agenda
 • Het benoemen van een voorzitter en afspraken maken over diens verantwoordelijkheden
 • Afspraken over het vastleggen van de gemaakte afspraken
 • Afspraken over de verantwoordelijkheden van ieder teamlid

Procedure patiënt bespreking

 • Op welke manier bespreken wij als team een patiënt?
 • Welk onderliggend model gebruiken we om het functioneren en de doelen en wensen van de patiënt in kaart te brengen? (vb. SFMPC / ICF)
 • Hoeveel patiënten bespreken we per bijeenkomst?
 • Wat spreken we af over het aandragen of inbrengen van (nieuwe) patiënten?
 • Hoe worden de gemaakte afspraken vervolgens teruggekoppeld aan de patiënt (follow-up, coördinatie per patiënt)

Delen van (patiënt) informatie

Duidelijke afspraken maken met betrekking tot het delen van patiënt informatie en de gezamenlijke dossiervoering (hierbij de landelijke wet- en regelgeving in acht nemend). Welke informatie delen we met elkaar? En op welke manier? Hoe vragen we toestemming aan de patiënt?

Reflectie en evaluatie

Hoe evalueren we regelmatig het functioneren van het team? Hoe vaak reflecteren en evalueren we en welke methode gebruiken we? Onderscheid maken tussen evaluatie van de individuele bijeenkomsten (tevreden over het verloop en kunnen we verder met de gemaakte afspraken) en reflectie op het team functioneren (spelregels helder?, procedures helder?).